September 2012 Trial Exams

l Home l Feedback l
 
bullet

Grade 12 Trial Examination Time Table 2012

DATE

09:00 MEMORANDA 14:00 MEMORANDA
Thursday
23 August 
English Home Lang P3
English First Add. Lang P3
Memo
Memo
Design P1
Ontwerp V1
Memo
Memo
Friday
24 August 
Geskiedenis V1 + Addendum
History P1 + Addendum
Memo (Afr)
Memo (Eng)
Religion Studies P1
Religiestudies V1
Memo
Memo
Monday
27 August
Mathematics P1 + Diagram Sheet +
Information Sheet
Wiskunde V1 + Diagramvel +
Inligtingsblad
Mathematical Literacy P1
Wiskundige Geletterdheid V1
Memo P1 + Addendum
Memo V1 +
Addendum  
Memo P1
Memo V1
Religion Studies P2
Religiestudies V2
Memo
Memo
Tuesday
28 August
Computer Application Technology P1
+ Data Files
 
Rekenaartoepassingstegnologie V1
+ Data-lÍers
 
Information Technology P2
Inligtingstegnologie V2
Memo P1

Memo V1

Memo P2
Memo V2
Agricultural Sciences P1
Landbouwetenskappe V1
Memo
Memo
Wednesday
29 August
Afrikaans Huistaal V3 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal V3
Memo
Memo
isiXhosa Home Lang P3
isiXhosa First Add. Lang P3
seSotho Home Lang P3  
Memo
Memo
Memo
Thursday
30 August
History P2 + Addendum  
Geskiedenis V2 + Addendum
 
Memo
Memo
   
Friday
31 August
Mathematics P2  
Wiskunde V2
Mathematical Literacy P2
Wiskundige Geletterdheid V2
Memo
Memo
Memo
Memo
Music P1 (Theory)
Musiek V1 (Teorie)
Memo
Memo
Monday
3 September
Physical Sciences P1 
Fisiese Wetenskappe V1 
Memo
Memo
Agricultural Sciences P2  
Landbouwetenskappe V2
Memo 
Memo
Tuesday
4 September
Computer Application Technology P2
Rekenaartoepassingstegnologie V2
Information Technology P1 +
Data Files
Inligtingstegnologie V1 +
Data-lÍers
Memo
Memo
Memo

Memo
(Geen Afrikaanse memo beskikbaar nie.)
Electrical Technology
Elektriese Tegnologie
Memo
Memo
 
Wednesday
5 September
Afrikaans Huistaal V2  
Afrikaans Eerste Addisionele Taal V2 
 
Afrikaans Tweede Addisionele Taal V2
 
Memo  
Memo
 
Memo
 
Tourism
Toerisme
Memo
Memo
 
Thursday
6 September
Economics
Ekonomie
Memo
Memo
Dance Studies
Dansstudies
Memo
Memo
Friday
7 September
Life Orientation
LewensoriŽntering
 
Memo
Memo
(Nog nie beskikbaar nie.)
English Home Lang P2  
English First Add. Lang P2
Memo
Memo
Monday
10 September
Physical Sciences P2 +
Data and Answer Sheets
Fisiese Wetenskappe V2 +
Data en Antwoordbladsye
Memo

Memo
Dramatic Arts
Dramatiese Kunste
Memo
Memo
Tuesday
11 September
IsiXhosa Home Language P2  
IsiXhosa First Additional Language P2
 
Sesotho Home Language P2
Memo  
Memo
 
 
Memo
Music P2 + Music Tracks (16Mb)
Musiek V2 + Musieksnitte (16Mb)
Memo
Memo
Wednesday
12 September
Accounting + Answer Book
Rekeningkunde + Antwoordboek 
Memo
Memo  
Engineering Graphic & Design P1
Ingenieursgrafika en -ontwerp V1
Memo
Memo
Thursday
13 September
Geography P1  + Annexure  
Geografie V1 + Bylaag
 
Memo  
Memo
 
Geography P2
Geografie V2
Memo
Memo
Friday
14 September
Mathematics P3
Wiskunde V3
Memo
Memo
Engineering Graphic & Design P2
Ingenieursgrafika en -ontwerp V2
Memo
Memo
Monday
17 September
Religious Holiday      
Tuesday
18 September
Life Sciences P1
Lewenswetenskappe V1
Memo
Memo
Mechanical Technology
Meganiese Tegnologie
Memo
Memo
Wednesday
19 September
Business Studies
Besigheidstudies
Memo
Memo
   
Thursday
20 September
Life Sciences P2
Lewenswetenskappe V2
Memo
Memo
isiXhosa Home Language P1 
isiXhosa First Additional Language P1
seSotho Home Lang P1 
Memo
Memo
Memo
Friday
21 September
Consumer Studies
Verbruikerstudies
Hospitality Studies
Gasvryheidstudies
Memo
Memo
Memo
Memo
English Home Language P1 
English First Additional Language P1
Memo
Memo
Monday
24 September
Public Holiday   Heritage Day  
Tuesday
25 September
Afrikaans Huistaal V1  
Afrikaans Eerste Addisionele Taal V1
Afrikaans Tweede Addisionele Taal V1  
Memo
Memo
Memo
   
Wednesday
26 September
Civil Technology
Siviele Tegnologie
Memo
Memo
   
Thursday
27 September
Visual Arts  
Visuele Kunste
 
Memo 
Memo 
   
Friday
28 September
Schools close      

 

Webmaster: Drik Greeff
Tel: 083 763 8327
Fax: 086 615 4459